Logo

Menu

 

 

Curriculum vitae

Abed Golani

Navn : Syed AbedGolani
Født: 27.05.71
Tlf. (m) 95 40 77 50  Mail: post@fppr.no


Utdannelse

(Januar-juni 2015) EMDR utdanning i Oslo og Trondheim

EMDR Europe Approved Child and Adolecent

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.
EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.
EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.


(08.2010 – 08. 2013) Master i spesialpedagogikk fra Høgskolen i Vestfold. Jeg har tatt dette studiet på deltid, Samtidig med masterstudie i Telemark. Avhandlingen på dette studie er innenfor barn og unge med traumatiske opplevelse.


(08.2010 – 08.2012) Mastergrad i helse og sosialfag i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge fra Høgskolen i Telemark Porsgrunn. Avhandlingen på dette studie er innenfor hjem og skole samarbeid rettet mot barn med særkilt behov.


(08.2007 – 12.2009) Videre utdanning, Norsk væremåte og kultur. 15.studiepoeng
Vold i nærrelasjoner og menneskerettigheter. 30.SP fra Høgskolen i Buskerud , Drammen.


(08.2008 - 12.2009) Videre utdanning i spesialpedagogikk. AD/HA, tourette og Asbergerssyndrom . 30.SP fra Høgskolen i Harstad.


(08.2007- 06.2008) Videre utdanning i spesialpedagogikk. Hjelp til barn i vanskelige Livssituasjoner. 30.SP fra Høgskolen i Oslo.


(08.2003- 06.2007) Bachelor med vekt på spesialpedagogikk og sosialped fra Høyskolen i Vestfold


(08.1990- 06.1994) Cand.mag i Persisk litteratur og kultur fra Universitet i Iran som godkjent i Norge.


Arbeidserfaring
06.2001- 10.2009 Introduksjonssenteret i Drammen
Tolk. Kurdisk, persisk og dari

08.2004 – 10.2009 Introduksjonssenteret i Drammen
Samfunnskunnskapslærer

23-11-1994 / 23-11-1996Militærtjeneste fra IranLøytnant


Kurs/kursvirksomhet
Næringsakademiet i Drammen
01.2001- 06.2001 IT med kontorfag
23-02-2006 - 24-02-2006 Introduksjons-senteret
27 og 28- 11-2006 Oslo Voksenopplæring

Referanser
Introduksjonssenteret i Drammen
Postboks 787
3002 Drammen kommune
Tlf. 32 04 47 00


Süleyman Günenc
Avd. leder for. Språktjenester v/Introduksjonssenteret 
Mail: sulgun@drmk.no 
Øivind Aschjem
 Leder og terapeut ATV- Telemark
mob.nr 41 51 34 47
mail: oivind@atv-stiftelsen.no


Tilleggsinformasjon


Jeg har vært 11 ganger i Nord-Irak, fra 2008-2015, for forberede min uformelle planlagte forskning på hvordan Saddams folkemord har påvirket de som ble rammet av dette, da med fokus på krigstraumer på barn og senvirkninger.
Jeg har også holdt frivillig foredrag etter forespørsel fra bekjente for innvandringsforeldre både Drammen i Norge, Gøteborg i Sverige, Århus og Ålborg i Danmark (2009-2012). I tillegg til Erbil, Halbje og Sulejmanie i Nord-Irak, Saqqes og Sandandej i Vest-Iran. Temaene har vært:

 • Flerkulturell forståelse.

 • Utfordringer som kurdere møter i Norge.

 • Barneoppdragelse mellom to kulturer.

 • Foreldre samarbeid mellom hjem og skole.

 • Barn i vanskelige livssituasjoner.

 • Atferdsproblemer blant Kurdiske ungdommer.

 • Psykiske problemer i den kurdiske befolkningen i Norge, som feks ,angst,uro og depresjon.

 • Konflikt og konflikt håndtering

Jeg har vært i Kurdiske media flere ganger på ROJ TV i Belgia, Kurdistan TV og Noroz TV i Kurdistan Irak. Temaene var:

 • Hvordan det er å være flyktninger i andre land.

 • Barn og ungdom mellom to kulturer.

 • Barn med traumatiske opplevelser.

 • Psykiske problemer i den kurdiske befolkningen i Norge, som feks ,angst,uro og depresjon.

 • Hvordan håndtere barn med funksjonelle vansker.

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

fppr.senteret@yahoo.com

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...