Logo

Menu

 

 

Prosjektets initiativtager

Initiativtaker til prosjektet er Syed Abed Golani

 

Målet med prosjektet
Fppr er et flerkulturelt pedagogisk og psykologisk rådgivingssenter i Drammen. Målet med prosjektet er å utøve forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv for barn, unge og voksne både med etnisk minioritetsbakgrunn og nordmenn.

Effektmål
Redusere antall institusjonsplasseringer av barn, unge og voksne.
Jobbe for at risikoutsatte barn, unge og familie med minoritets bakgrunn skal bli tidligere identifisert og få hjelp så tidlig som mulig.

Resultatmål

 • Utarbeide en oversikt over risikoutsatte barn, unge for å skaffe senteret en mer spesifikk kunnskap om hvilke de forskjellige målgruppene er.

 • Utarbeidet kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av risikoutsatte barn og unge.

 • Utvikle en strukturell oversikt hvor de ulike instanser og tiltak framtrer oversiktlig og samordnet for virksomheter for målgruppene de omhandler.

 • Øke individuelle kunnskaper og kompetanser, blant flest mulige myndighetspersoner og blant flest mulige innvandrere, i temaene senteret har kompetanse i.

 • Gi flest mulig innbyggerne i bydeler tilgang på informasjon om senterets organisering og tilbud, tiltakskjeder og kontaktpersoner, i sitt arbeid overfor målgruppene.

 • Gi opplysning og rådgiving for flest mulig innvandrere i deres søknader overfor forskjellige offentlige kontorer og instanser.

 • Identifisere behov og øke egen kompetanse for å møte disse behovene.

 • Opptre som en påvirkende aktør og være en sakkyndig kulturtolker for å øke positiv holdningsendring hos flest mulige norske overfor våre nye landsmenns medbrakte kultur.

 • Opptre som en påvirkende aktør og være en sakkyndig kulturtolker for å øke positiv holdningsendring hos flest mulige innvandrer overfor alle sider av den norske kulturen.

 • Tilby familieterapi til de som tar kontakt og ønsker tjenesten.

 • Tilby samtaleterapi til de som tar kontakt og ønsker tjenesten.

 • Tilby pedagogisk-, spesialpedagogisk- og psykologisk rådgiving.

 • Gjennomføre flest mulig foredrag og seminarer innenfor de aktuelle temaene i barnehage, skolen, høgskoler og andre offentlige etater på norsk, kurdisk, farsi og dari.

 • Webside, brosjyerer, håndbøker og cder med informasjon om aktuelle temaer på norsk, engelsk, kurdisk, farsi og dari.

 • Over tid utarbeide materiell på andre ønskede språk, f.eks arabisk, somalisk, tyrkisk, polsk og svensk.

 • Over tid opprette et helgebasert samlingssted for foreldre for erfaringsutveksling.

 • Samle og koordinere internationale og nationale fagfolk til seminar og kunnskapsutveksling

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

post@fppr.no

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...