Logo

Menu

 

 

Spesialpedagogikk (ofte forkortet spesped) er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn, unge og voksne med dignose ADHD,Aspergers og  Tourettssyndrom samt ulike sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger. http://no.wikipedia.org/wiki/Spesialpedagogikk

Senteret  gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du får kunnskap om tilrettelæring og opplæring av barn, unge og voksene med spesiellebehov eller i vanskelig livssituasjoner.

Barn, unge og voksne med diagnose ADHD, Asperger og  Tourettssyndrom: 

1

 Barn og unge i vanskelig livssituasjoner som:

Opplever krig

2

 

Vitne til vold

3

Opplever vold

4

 

Skilsmisse

5

 

Med rusmissbruk foreldre

 

Seksuelovergrep

6

 

Mister foreldrene eller søsken

7

Har foreldre eller nærslekt i fengsel

8

Med psykisk syke foreldre

9

 

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

fppr.senteret@yahoo.com

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...