Logo

Menu

 

 

Tjenester

Driftstanken til senteret er å utøve forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv, og tilby tjenester som:

- EMDR terapi med barn, unge og voksne

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.
EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.
EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

 

- Familie terapi

- Samtale terapi

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk- og psykologisk rådgiving

- Opptre sakkyndig i forhold til kulturforskjeller

- Veiledning for unge og voksne innvandrere til videreutdanning på videregående, bachelor og master nivå.

- Veiledning og rådgiving i forhold til saker mot UDI, Barnevernet, BUPA og eventuelt andre offentlige etater

Senteret skal også tilby terapi, rådgiving, foredrag og seminarer innen temaene under.

 • Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge.

 • Identitet og kultur analyse med fokus på å være ung mellom to kulturer .

 • Barneoppdragelse mellom to kulturer.

 • Barn og unge med traumatiske opplevelse.

 • Barn og unge med ADHD, Asperger og Tourett syndrom.

 • Hjem og skolesamarbeid rettet mot barn med særskilt behov

 • Barn og unge med sosial og emosjonelle vansker

 • Vold i nærerelasjoner og konsekvenser for barn.   

 • Hjem og skole samarbeid rettet mot barn og unge med minioritets bakgrunn.

 • Konflikt og konflikthåndtering

 • Psykiske problemer blant innvandrerbefolkningen i Norge, som f, eks, angst, uro og depresjon etc…

Målgrupper
Barnehageansatte, Skolen: ledere, lærere og spesialpedagoger, foreldre, kommuneansatte,  helsesøstre, psykiatrien, fritidsledere, introduksjonssenteret: ansatte og brukere, , familievernkontoret, NAV arbeidsledige innvandrere , NAV: ansatte (1.linjemedarbeidere og 2.linjemedarbeider, ledelse) og brukere, Alternativ til Vold-kontoret: ansatte og brukere, PPT-tjenesten, barnevernansatte , psykologer,,BUPA (barn og unge psykiateri), Kurdiske foreninger, Persiske foreninger, moskeer, advokater, UDI, UNE, asylmottaker i Norge og transittmottak i andre land, politiet og innsatte unge og voksene i fengsel, enslig mindreårige, nyankommende asylsøkere, 1. generasjon innvandrere, 2. generasjon innvandrere, 3.generasjon innvandrere, leger, papirløse innvandrere,, "løse" innvandrere og asylsøkere, 

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

post@fppr.no

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...