Logo

Menu

 

 

Senteret har disse tjenestene:

1.      EMDR trapi.

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen om en person har vært utsatt for ubehagelige
opplevelser i fortiden.
EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer, traumer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

2. Kognitiv terapi
3. Familie terapi
4. Pedagogisk-, spesialpedagogisk- og psykologisk rådgiving
5. Opptre sakkyndig i forhold til kulturforskjeller

Pris for en time terapi og konsulenttjenesten er:  1250 NOK, eks mva
TILBUD OM FOREDRAG/SEMINAR

Foredraget er Ca 3 timers langt. Om det er ønskelig kan vi tilby et heldagsseminar der foredraget kombineres med gruppeoppgaver og diskusjonsforum.
Om ønskelig kan to foredrag kombineres slik at dere får et heldagsseminar med to forskjellige tema.


Vi velger å gi en pris pr foredrag og ikke pr deltaker. På denne måten kan dere selv velge hvor mange som skal delta. Det forutsettes at dere har/skaffer lokale som passer til det antall deltakere som dere vil skal delta. Hvis lokalet ikke har prosjektor, må jeg ha beskjed en uke før.
Pris for et enkelt 3timers foredrag er kr 12’000 NOK, eks mva.
Pris for foredrag og seminar, varighet ca 6 timer, kr 18’000 NOK, eks mva.
Pris for kombinasjonsforedrag, varighet ca 6 timer, kr 20’000 NOK, eks mva.
Jeg håper disse temaene kan være av interesse og at de kan dekke opplæringsbehov/videreutdanningsbehov i lærerstaben.

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

post@fppr.no

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...